Ajankohtaista


 

Useilla rantojen pesimä- ja suojelualueilla on voimassa liikkumisrajoitteita. Kaikenlainen asiaton oleskelu tai liikkuminen on tällöin näillä alueilla ehdottomasti kiellettyä, varsinkin lintujen pesimäaikana. Maastossa näistä kielloista ei ole välttämättä minkäänlaista merkintää, mutta tiedot liikkumisrajoituksista ja ajankohdista löydät täältä:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Liikkuminen_luonnossa__PohjoisPohjanmaa%2830196%29

Polkulaisille useimmat alueista lienevät ennestään tiedossa, mutta kannattaa silti vilkaista kartat ja ajankohdat vielä kertaalleen.

Hyviä ohjenuoria luonnossa liikkumiseen löytyy myös Suomen Luonnonvalokuvaajien eettisistä periaatteista:

http://www.luontokuva.org/index.php/yhdistys/etiikka


 

 

 

  

> Ajankohtaista
backtotop