Lokakuun jäsenilta, sääntömääräinen syyskokous

LOKAKUUN JÄSENILTA 17.10.2018 klo 18.00
Sääntömääräinen syyskokous
 
Paikka: Isokatu 56, toinen kerros, Oulu (Njetwork Inn). Kokoontumispaikan alaoven ollessa lukittu ota yhteyttä hallituksen jäseniin, niin ovi tullaan avaamaan.
 
Illan aluksi pidämme sääntömääräisen syyskokouksen.
 

Kokouksen jälkeen Raija Väyrynen kertoo kasvien kuvaamisesta studiossa

 
Kokouksen esityslista
1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
2. Valitaan kokousvirkailijat. 
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 
5. Päätetään varsinaisten jäsenten, jäsenyhdistysten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi. Eri jäsenryhmien jäsenmaksu voi olla erisuuruinen. 
6. Päätetään seuraavan toimintavuoden talousarvio.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
8. Päätetään kuinka monta varsinaista jäsentä valitaan näiden sääntöjen 17 pykälän mukaan erovuoroisten hallituksen varsinaisten jäsenten tilalle. 
9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi. 
10. Päätetään valitaanko seuraavaksi toimintavuodeksi yksi vai kaksi toiminnantarkastajaa. 
11. Valitaan toiminnantarkastaja tai toiminnantarkastajat henkilökohtaisine varamiehineen. 
12. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet. 
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
14. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä. 
15. Päätetään kokous.
 
 
backtotop