Lokakuun jäsenilta, sääntömääräinen syyskokous

 
 
LOKAKUUN JÄSENILTA 18.10.2017 klo 18.00
Sääntömääräinen syyskokous
 
Paikka: Isokatu 56, toinen kerros, Oulu (Njetwork Inn). Kokoontumispaikan alaoven ollessa lukittu ota yhteyttä hallituksen jäseniin, niin ovi tullaan avaamaan.
 
Esityslista
1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
2. Valitaan kokousvirkailijat. 
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 
5. Päätetään varsinaisten jäsenten, jäsenyhdistysten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi. Eri jäsenryhmien jäsenmaksu voi olla erisuuruinen. 
6. Päätetään seuraavan toimintavuoden talousarvio.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
8. Päätetään kuinka monta varsinaista jäsentä valitaan näiden sääntöjen 17 pykälän mukaan erovuoroisten hallituksen varsinaisten jäsenten tilalle. 
9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi. 
10. Päätetään valitaanko seuraavaksi toimintavuodeksi yksi vai kaksi toiminnantarkastajaa. 
11. Valitaan toiminnantarkastaja tai toiminnantarkastajat henkilökohtaisine varamiehineen. 
12. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet. 
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
14. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä. 
15. Päätetään kokous.
 
 
Illan kuvaesityksiä:
- Vierailu Lofooteilla: Tuula Välimäki
- Lisäksi luvassa on myös "tikusta asiaa" esityksiä, varatkaa omia esityksiänne muistitikulle mukaan! 
 
Tervetuloa mukaan!
backtotop