Lokakuun jäsenilta ja sääntömääräinen syyskokous

Lokakuun jäsenilta ja sääntömääräinen syyskokous

Lokakuun jäsenilta pidetään keskiviikkona 16.10.2019 klo 18:00 osoitteessa Isokatu 56, toinen kerros, Oulu (Njetwork Inn). Kokoontumispaikan alaoven ollessa lukittu ota yhteyttä hallituksen jäseniin, niin ovi tullaan avaamaan.

Illan aluksi pidämme sääntömääräisen syyskokouksen (esityslista alla).

Kokouksen jälkeen ohjelmassa on uusien polkulaisten esittelyesityksiä sekä Martti Karppisen esitys Kuvia Oulujärveltä. Illan päättää sekakampa. Sekakamman aiheena on ”kesämuistoja”. Tuo mukanasi 1 - 4 kuvaa muistitikulla sekakampaan lisättäväksi ja yhdessä katseltavaksi & keskusteltavaksi. 


Kuva: Martti Karppinen

Kokouksen esityslista

1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

2. Valitaan kokousvirkailijat. 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 

5. Päätetään varsinaisten jäsenten, jäsenyhdistysten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi. Eri jäsenryhmien jäsenmaksu voi olla erisuuruinen. 

- Hallitus esittää ensi vuoden jäsenmaksuksi 30 euroa.

6. Päätetään seuraavan toimintavuoden talousarvio.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.

8. Päätetään kuinka monta varsinaista jäsentä valitaan näiden sääntöjen 17 pykälän mukaan erovuoroisten hallituksen varsinaisten jäsenten tilalle. 

9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi. 

10. Päätetään valitaanko seuraavaksi toimintavuodeksi yksi vai kaksi toiminnantarkastajaa. 

11. Valitaan toiminnantarkastaja tai toiminnantarkastajat henkilökohtaisine varamiehineen. 

12. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet. 

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

14. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä. 

15. Päätetään kokous.

 

backtotop