Marraskuun jäsenilta, syyskokous

Syyskokouksen uusi ajankohta on ke 18.11.2020 klo 18.00. Se pidetään verkkokokouksena. Linkki on lähetetty jäsenille sähköpostissa kokouskutsun yhteydessä.

Kokouksen esityslista:

1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

2. Valitaan kokousvirkailijat.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

5. Päätetään varsinaisten jäsenten, jäsenyhdistysten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi.

6. Päätetään seuraavan toimintavuoden talousarvio.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.

8. Päätetään kuinka monta varsinaista jäsentä valitaan näiden sääntöjen 17 pykälän mukaan erovuoroisten hallituksen varsinaisten jäsenten tilalle.

9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.

10. Päätetään valitaanko seuraavaksi toimintavuodeksi yksi vai kaksi toiminnantarkastajaa.

11. Valitaan toiminnantarkastaja tai toiminnantarkastajat henkilökohtaisine varamiehineen.

12. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä.

15. Päätetään kokous.

Selvennös esityslistan kohtaan 8: esityslista on yllä niin kuin se on esitetty yhdistyksen säännöissä. Kohdan 8 teksti "näiden sääntöjen 17 pykälän mukaan" viittaa yhdistyksen sääntöihin, joissa esityslista on annettu pykälässä 11. Säännöt kokonaisuudessaan löytyvät polku.net -sivustolta (> Yhdistys > Säännöt). Pykälä 17 kuuluu kokonaisuudessaan näin:

17.

Polun toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-6 varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi alkaa marraskuun 1. päivänä. Toimikausi kestää kaksi vuotta. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi.

Pykälässä 11 todetaan myös, että syyskokous pidetään vuosittain lokakuussa. Kahden viikon ilmoittamisajan vuoksi uusi kokousaika on kuitenkin marraskuussa.

backtotop